Klevevška toplica biser narave

NASLOV PROJEKTA: »KLEVEVŠKA TOPLICA - BISER NARAVE«

Nosilec projekta: Občina Šmarješke Toplice

Ostali partnerji v projektu: 

Ajdnik Tomaž - sobodajalec,

Zavod za kulturo gibanja Novo mesto,

Turistično društvo Šmarješke Toplice.

 

Opis projekta

Klevevž je ena najbolj eminentnih dolenjskih lokacij prepleta naravne in kulturne dediščine. Na desnem bregu pod sotesko potoka Radulje izvira naravni termalni izvir poimenovan Klevevška toplica, ki ima temperaturo od 20 do 25 stopinj skozi celo leto. V okviru projekta »Klevevška toplica – biser narave« bo na območju naravnega termalnega izvira v Klevevžu, izvedena manjša naložba v infrastrukturo za zagotavljanje kakovostne interpretacije naravovarstvenih površin s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave in okolja. Urejeno območje bo pridobilo urbano opremo, pešpot in izboljšano obstoječo infrastruktura za večjo varnost obiskovalcev. Tekom projekta se bo v sodelovanju s Turističnim društvom Šmarješke Toplice in lokalnimi prebivalci izvedla očiščevalna akcija območja. Pripravljena bo tudi nova promocijska publikacija in zasnovale se bodo prilagojene oblike turističnih programov. Projektni partnerji bodo skrbeli, da bodo obiskovalci destinacije Šmarješke Toplice ozaveščeni o pomenu Klevevške toplice in Klevevža nasploh, saj bodo ti obiskovalce do Kleveža vodili organizirano in strokovno. Do Klevevške toplice bodo obiskovalci lahko dostopali tudi z uporabo alternativnih oblik mobilnosti – kolesi na električni pogon, s čimer bomo poskušali zmanjševati negativni vpliv prometa na okolje.

 

Začetek projekta: 1. marec 2020

Zaključek projekta: 30. september 2020

Vrednost projekta: 57.823,23 EUR.

Višina sofinanciranja: 33.382,77 EUR.

 

OPIS in aktivnosti v projektu:
AKTIVNOST 1: KRAJINSKA IN URBANA UREDITEV KLEVEVŠKE TOPLICE
-  Krajinska ureditev in dobava urbane opreme na območju Klevevške Toplice (Občina Šmarješke Toplice - obnova pešpoti, obnova ograje, zamenjava info table, postavitev košev za smeti, postavitev stojala za kolo, mize, klopi, obnova mostička, ureditev kopališča),
- Nadzor nad gradbenimi deli (Občina Šmarješke Toplice),
- Končni geodetski posnetek (Občina Šmarješke Toplice),
- Očiščevalna akcija na območju Klevevške Toplice (TD Šmarješke Toplice)
AKTIVNOST 2: NAKUP ELEKTRIČNIH KOLES
- Nakup šestih novih koles na električni pogon (Tomaž Ajdnik),
- Označevalna tabla z navodili za uporabo koles (Občina Šmarješke Toplice).
AKTIVNOST 3: PROMOCIJA KLEVEVŠKE TOPLICE
- Izdaja nove izobraževalno promocijske publikacije o Klevevški Toplici (Občina Šmarješke Toplice),
- Dodatna ponudba na turistični spletni strani ponudnika – sobodajalca (Občina Šmarješke Toplice),
- Nov letak s paketno ponudbo, ki vključuje Klevevško Toplico (Občina Šmarješke Toplice),
- Nova vizitka z informacijami o možnostih obiska Klevevške Toplice (Občina Šmarješke Toplice),
- Organizirane skupine na ogledu Klevevške Toplice (Društvo za kulturo gibanja Novo mesto)

 

Cilj projekta:
Zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami.

Pričakovani rezultati operacije:
- Krajinsko in urbano urejeno območje Klevevške Toplice, kar bo obiskovalcem omogočalo sproščujoče uživanje v osrčju narave z možnostjo kopanja v termalni vodi in ob pogledu na čudovite slapove Radulje,
- Ozaveščeni obiskovalci območja Klevevška Toplica, saj bodo ob obisku pridobili dodatno znanje o pomenu Klevevške Toplice (razlagalna oz. info tabla),
- Organizirane skupine obiskovalcev, kar bo pripomoglo k temu, da nadzorujemo obiskanost izredno pomembnega območja iz vidika narave in kulture,
- Možnosti dostopanja do območja z uporabo koles na električni pogon ali s turističnim vlakcem,
- Navedba vseh pomembnih dejstev o Klevevški Toplici in o gradu Klevevž v posebej za to izdani turistični publikaciji,
- Uvedba turističnih programov in spodbujanje sobodajalcev, da naravovarstvene in kulturno varstvene vsebine vključijo v svoje turistične storitve (nova turistična zloženka, vizitka in dodatna ponudba na spletni strani sobodajalca),
- Uvedba tradicionalnih letnih očiščevalnih akcij območja Klevevške Toplice z namenom, da se dodatno vzpostavi sodelovanje lokalnega prebivalstva, ki ima do omenjenega območja izredno pozitiven odnos.

Trajanje projekta: 7 mesecev

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt:
Občina Šmarješke Toplice, Katarina Gunde, Svetovalka za kulturo in projekte

Tel. št.: 07 38 44 336, e-pošta: katarina.gunde@smarjeske-toplice.si

Povezave:

Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si

 

 

 

Dodano: 01.03.2021